Monthly Archives November 2016

Barn, elektronik och flygplan

Det har varit svårt att undgå debatten kring elektronik med inbyggda batterier och hur vissa flygbolag ser det som en säkerhetsrisk. Under minst ett par år har den pågått. Många bolag har egna riktlinjer kring hur de vill att man hanterar batteridriven elektronik. Inte sällan gör de informellt skillnad mellan vad som anses vara kända produkter och mindre kända produkter. Hela diskussionen väcktes till liv på nytt när det visade sig att Samsungs Glaxy Note 7 hade allvarliga designfel som resulterade i att batterierna kunde, bland annat, överhettas och kortslutas.

Hela situationen fick många myndigheter att reagera. Särskilt tydligt blev det då amerikanska U.S...

Läs mer >

Resmål: Malta

Republiken Malta hittar man i Medelhavet en bit söder om Italienska ön Sicilien. Under väldigt många år har det varit ett väldigt populärt resmål. Inte minst för Svenskar även om de har ett något skamfilat rykte. Senaste tiden har däremot populariteten delvis minskat. Anledningarna är flera. Många av de stora flygbolagen har dragit in på resor dit. Mycket på grund av att flera av de större flygbolagen har upplevt rutten som mindre ekonomiskt lönsam. Då flygbolagen nu för tiden i väldigt stor utsträckning påverkar var människor väljer att åka påverkar detta även på sikt efterfrågan. Utöver det har Malta, precis som många andra europeiska östater, präglats av problem relaterat till ekonomi och infrastruktur. Trots detta är det fortsatt populärt att åka dit...

Läs mer >

Hjärtstartar-apparat finns på varje flygplan

Att flyga har alltid fått personer att känna en känsla som är blandad skräck med förtjusning. Vissa är så extremt flygrädda att de måste veta och se så att en hjärtstartar-apparat finns tillgänglig på flygplanet. Det är även personer som får sådan extrem ångest vid flygning att de tar sömnpiller för att slippa vara vakna under flygresans gång.

Då kommer den stora frågan och undran av de som inte lider av flygskräck varför vissa känner sådan skräck och panik vid flygningar. Det finns flera teorier där en av dom är att det är en medfödd instinkt som människan har. Människor kan trots allt inte flyga vilket gör oss till landdjur, därav kan tanken och känslan av att flyga orsaka oro och nervositet...

Läs mer >