Monthly Archives June 2015

Att tänka på; pass och visum

För att kunna komma in i ett annat land så måste du alltid ha någon form av legitimation. Oftast så behöver du ett pass, men i vissa länder behöver du även visum. Som svensk medborgare måste du ha ett pass för att kunna passera yttre gräns och styrka din identitet och ditt medborgarskap. Ett pass innehåller numera innehavarens fotografi, underskrift, födelsedata, nationalitet och även andra uppgifter. Det innehåller även plats för myndighetsstämplar och påklistrade dokument.

Pass är alltid ett krav för svenska medborgare, förutom för de skandinaviska länderna då endast någon form av giltig identifikation behövs, men vissa länder kräver även någon form av visum för att kunna resa in i deras land...

Läs mer >