Monthly Archives October 2016

Rökning av e-cigaretter på flygplan

Elektroniska cigaretter, eller e-cigaretter, har på senare tid blivit väldigt populära. Detta trots flera oklarheter i hälsoeffekter och osäkerhet i hur man som användare bör förhålla sig till reglering som berör traditionella cigaretter. E-cigaretter drivs vanligtvis med batterier och laddas med en nikotinbehållare vars innehåll förångas för att sedan genom inandning transporteras till lungorna. En annan benämning på metoden är vaporisering. Det senaste året har användandet av dessa i samband med flygresor uppmärksammats...

Läs mer >