Rökning av e-cigaretter på flygplan

Elektroniska cigaretter, eller e-cigaretter, har på senare tid blivit väldigt populära. Detta trots flera oklarheter i hälsoeffekter och osäkerhet i hur man som användare bör förhålla sig till reglering som berör traditionella cigaretter. E-cigaretter drivs vanligtvis med batterier och laddas med en nikotinbehållare vars innehåll förångas för att sedan genom inandning transporteras till lungorna. En annan benämning på metoden är vaporisering. Det senaste året har användandet av dessa i samband med flygresor uppmärksammats. På grund av ett antal händelser på flygplatser där e-cigaretter fattat eld på grund av överhettning införde United States Department of Transportation (USDOT) ett generellt förbud mot att på amerikanska flyg förvara dem i incheckat bagage eller använda dem ombord på flyg. Att medföra e-cigaretter i handbagaget är däremot fortfarande tillåtet.

I Europa saknas motsvarande generella regleringar men Internationella civila luftfartsorganisationen (ICOA) har som riktlinje att inte tillåta att e-cigaretter förvaras i incheckat bagage. De anser inte heller att laddning av e-cigaretter ombord bör tillåtas. Anledningen är de incidenter där överhettning resulterat i bränder. Då riktlinjerna inte är tvingande blir det i princip upp till varje enskilt flygbolag att själv avgöra hur e-cigaretter bör hanteras. Som resenär måste man därför konsultera det aktuella flygbolagets restriktionerna för handbagage och incheckat bagage. Därför ska vi titta närmare på vad några av de stora europeiska flygbolagen uttryckligen säger om e-cigaretter.

• Air France tillåter e-cigaretter endast i handbagaget.
• Lufthansa tillåter e-cigaretter endast i handbagaget.
• Norwegian tillåter e-cigaretter endast i handbagaget. Då e-cigarretter är förbjudna i Norge bör användandet i överlag ses som en känslig fråga.
• Ryan Air tillåter e-cigaretter endast i handbagaget.
• SAS tillåter e-cigaretter endast i handbagaget och förbjuder uttryckligen att de används under resan.

Hur bör man då som resenär förhålla sig till e-cigaretter på flygplan? Att ta med dem i handbagaget ska inte orsaka några problem. Väljer man däremot att använda dem under flygresan så rör man sig i en gråzon. Det är också så att olika typer av ecig  (det finns små och eleganta liknande vanliga cigaretter, och de som är betydligt större) avger olika mycket mänger rök eller ånga. Det finns dokumenterade fall där flygplanets brandlarm har utlösts på grund av att e-cigaretter använts. Åsikterna om nuvarande riktlinjer och regleringar är många. För Sveriges del har man i tobaksdirektivsutredningen föreslagit att e-cigaretten ska likställas vanlig cigarett. Isåfall blir det förbjudet att använda den på samtliga ställen som har rökförbud. Detta skulle då inkludera flygplan på svensk mark. Kan detta representera en europeisk trend? Det är svårt att säga. Frågan har behandlas på EU-nivå och om direktiv utfärdas med liknande innebörd kan det innebär en drastiskt annorlunda framtid för e-cigaretten.

Fotorättigheter: Angelo Cavalli/Corbis